logo remontstroy remontstroy
line remontstroy
lukoil remontstroy banner remontstroy
remontstroy l
bar remontstroy
pipe na4alo
menu remontstroy
flag remontstroy eng remontstroy


“РЕМОНТСТРОЙ” АД е фирма , създадена през 1998 г. и е със 100 % частно участие с решение на БОС № 2064 от 22.06.1998 г. Постоянното седалище на “Ремонтстрой” АД гр. Бургас е на територията на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД гр.Бургас.

За последните 10 години средно-годишният ни оборот е около 10 /десет/ милиона лева.
90 % от дейността се изпълнява на територията на ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС.
Счетоводният баланс се публикува ежегодно в специализирания периодичен печат.
Дружеството разполага с високо квалифицирани кадри, с необходимите за дейността собствени машини и апарати. РЕМОНТСТРОЙ АД е надежден партньор и се ползва с уважението и доверието на своите контрагенти.

„Ремонтстрой” АД притежава :

- Удостоверение № І – 002568 издадено от Камара на строителите в България за изпълнение строежи от ПЪРВА група ,
- Сертификат № BG11411Q , стандарт ISO 9001 : 2000 издаден от BUREAU VERITAS Certification ,
- Удостоверение № БС 088 /07. 08.2008 г. от Държавна Агенция за Метрологичен и технически надзор гр. София
.

_________________________________________________________________________________

Публична покана по ПМС № 69 / 2013 г. от 22.04.2014 г.
в изпълнение на проект  № BG051PO001-2.2.03-0228-C0001 „Осигуряване на служебен транспорт и повишаване мобилността на служителите” по договор № ESF-2203-02-02016.

Поканата и всички приложения към нея можете да изтеглите от тук.

 

 
low remontatroy
Copyright to ANM© 2019
Remontstroy J.S.C
57 Tcarevetc Str., 8104 Kameno,
Burgas district, Bulgaria
tel.: +359 56 898063, +359 56 702430;
fax: +359 56 898079
office@remontstroy.bg
bg uk